МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "УРОХЕЛТ" - ГР. ПАЗАРДЖИК

17 юни

Предоставяни административни услуги

В АСМП-МЦ „УРОХЕЛТ“ СЕ ИЗДАВАТ АМБУЛАТОРНИ ЛИСТОВЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ /ПО НЗОК И ПРИ  ПЛАТЕНИ ПРЕГЛЕДИ / , РЕЦЕПТИ И БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ . ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ПАЦИЕНТИТЕ В МОМЕНТА НА ПРЕГЛЕДА .

 БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ СЕ ВПИСВАТ В ЛИЧЕН АМБУЛАТОРЕН КАРТОН . ЗАВЕРЕН ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР , С ПОПЪЛНЕНИ АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ,АКТУАЛНА МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТ  НА ПАЦИЕНТА         

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ НЕ СЕ ЗАПЛАЩАТ.

Leave a Reply