МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "УРОХЕЛТ" - ГР. ПАЗАРДЖИК
By

Petrov

ЛАБОРАТОРИЯ „РАМУС“

В СГРАДАТА НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „УРОХЕЛТ “ СЕ НАМИРА МАНИПУЛАЦИОННА НА ЛАБОРАТОРИЯ „РАМУС“  .    В ЛАБОРАТОРИЯТА СЕ ИЗВЪРШВАТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ  ...
Continue Reading