МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "УРОХЕЛТ" - ГР. ПАЗАРДЖИК

17 юни

ЛАБОРАТОРИЯ „РАМУС“

В СГРАДАТА НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „УРОХЕЛТ “ СЕ НАМИРА МАНИПУЛАЦИОННА НА ЛАБОРАТОРИЯ „РАМУС“  .

  

В ЛАБОРАТОРИЯТА СЕ ИЗВЪРШВАТ ВСИЧКИ ВИДОВЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

ЗАПЛАЩАНЕ ОТ ПАЦИЕНТА ИЛИ ПО НЗОК

               РАБОТНО ВРЕМЕ :

                  ОТ ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТЪК

                     8.00 ч.  –  12.00 ч.

Leave a Reply