МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "УРОХЕЛТ" - ГР. ПАЗАРДЖИК

Лапароскопски операции

13 юни

Лапароскопски операции

Много традиционни урологични операции изискват достъпи през големи оперативни разрези , т.нар отворени операции. Травматичните разрези от своя страна изискват продължителен престой и дълго възстановяване. С развитието на оптичните и хирургичните технологии навлиза т.нар „хирургия през ключалката“ – лапароскопска хирургия.

Предимствата на лапароскопските оперативни техники се крие в следното:

1.Достъпът до оперативното поле се извършва през отвори с азмер до 2 см – почти не се нарушават анатомичните структури, съответно изискват кратък болничен престой и осигуряват бързо възстановяване.

2.Прецизни хирургични инструменти, максимално щадящи пациента при работа под увеличение.

3.По-добри козметични резултати, сведена до минимум постоперативна болка. Нампример достъпът до бъбрека при класическите отворени операции се осъществява през един от най-травматичните разрези в хирургията. При лапароскопиите до бъбрека се достига през три рразреза по 1см през коремната стена.

4.Възможност за отстраняване на големи маси (тумори) през отвори с размер по-малки от 2см (чрез използване на раздробяващи инструменти)

5.Сведена до минимум кръвозагуба

6.Възможност за приложение на лазерните технологии в помощ на хирурга (частична резекция на бъбрека и запазване на органа при малки тумори).

7.Нисък процент вътреболнични инфекции.

8.За предпочитане при млади пациенти, когато зоната на интерес не оправдава големите оперативни разрези.

8.Най-бързо развиващият се клон в хирургията. Повече информация за състоянията , подлежащи за лапароскопска хиругия може да получите от уролозите в медицински център УРОХЕЛТ.

Leave a Reply