МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "УРОХЕЛТ" - ГР. ПАЗАРДЖИК

   ПЛАТЕНИ     МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ    :                                            

 1. Платен първичен преглед                                                                                                                                                                                                                                                  50,00 лв.
 2. Платен вторичен преглед                                                                                                                                                                                                                                                   25,00 лв.
 3. Потребителска такса по НЗОК                                                                                                                                                                                                                                             2,90 лв.
 4. Потребителска такса по НЗОК /пенсионери/                                                                                                                                                                                                                      1,00 лв.
 5. Платен преглед след болница *                                                                                                                                                                                                                                         20,00 лв.
 6. Венозна манипулация                                                                                                                                                                                                                                                        10,00 лв.
 7. Мускулна манипулация                                                                                                                                                                                                                                                        5,00 лв.
 8. Подкожна манипулация                                                                                                                                                                                                                                                       5,00 лв.
 9. Превръзка/сваляне на конци/                                                                                                                                                                                                                                            15,00 лв.
 10. Поискана разширена предоперативна физикална ,образна и документална оценка                                                                                                                                                150,00 лв.
 11. Поискана консултация по документи / преглед  на медицинска документация и становище /                                                                                                                                    50,00 лв.

КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ  “ УРОЛОГИЯ   “ :

 1. Поставяне на катетър                                                                                                                                                                                                                                                         30,00 лв.
 2. Смяна на нефростома                                                                                                                                                                                                                                                        50,00 лв.
 3. Дилатация на уретра                                                                                                                                                                                                                                                          45,00 лв.
 4. Инстилация в пикочен мехур с включен специализиран консуматив                                                                                                                                                                             35,00 лв.
 5. Урофлоуметрия                                                                                                                                                                                                                                                                   20,00 лв.
 6. Аблацио/ забелване с локална анестезия                                                                                                                                                                                                                        45,00 лв.
 7. Уретроцистоскопия с локална анестезия                                                                                                                                                                                                                       200,00 лв.
 8. Простатна биопсия под ехографски контрол                                                                                                                                                                                                                 250,00 лв.
  1. Пакет „Простатна жлеза“-Урологичен преглед,УЗД,Урофлоуметрия , ПСА                                                                                                                                                         65,00 лв.
 9. Трансректална ехография на простатна жлеза и пик.мехур                                                                                                                                                                                           50,00 лв.
 10. Френулотомия с локална анестезия                                                                                                                                                                                                                               300,00 лв.
 11. Амбулаторно оперативно лечение на фимоза при възрастни                                                                                                                                                                                     300,00 лв.
 12. Пункция и евакуация на хидроцеле,киста на кордона и епидидима под УЗД контрол                                                                                                                                              100,00 лв.

КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ „ХИРУРГИЯ“

 1.  Бандиране/връзване /на хемороиди                                                                                                                                                                                                                                75,00 лв.
 2. Първична обработка на малка рана с местна анестезия                                                                                                                                                                                             100,00 лв.
 3. Вторична обработка на малка рана с местна анестезия                                                                                                                                                                                                 50,00 лв.
 4. Некректомия и шев на малка рана с местна анестезия                                                                                                                                                                                                  50,00 лв.

ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

 1. Експресен тест за ПСА за пациенти на МЦ „Урохелт “                                                                                                                                                                                                    15,00 лв.

 

МЦ „УРОХЕЛТ “ има сключен договор с Лаборатория „Рамус „за извършване на лабораторни изследвания

 • По НЗОК / Бл.МЗ-НЗОК № 4
 • Плащане от пациента по ценоразпис от СМДЛ „РАМУС“
 1. Такса вземане на кръв                                                                                                                                                                                                                                                         2,00 лв.
 2. Такса приемане на материал за микробиология и паразитология                                                                                                                                                                                   1,00 лв.
 3. Химичен анализ на конкремент                                                                                                                                                                                                                                         30,00 лв.

* След изписване от болница пациентите имат право на два безплатни контролни прегледа в лечебното заведение ,от което са изписани. Датите на тези прегледи са отразени в епикризата. В МЦ „Урохелт“ прегледите след болница се таксуват по 20,00 лв.