МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "УРОХЕЛТ" - ГР. ПАЗАРДЖИК

д-р  Васил Павлов,  уролог

Лазерно разбиване на камъни

Лазерни операции на простатата

д-р Васил Петров - уролог, гр. Пазарджик

д-р  Линчев,  хирург

Лечение на варици и консервативно лечение

на варикозни декубитални рани

Доктор Иван Петлешков

д-р  Иван Петлешков,  коремен хирург

интервенции и безкръвно лечение на хемороиди

Безкръвни лапароскопски операции

 

Медицински център” Урохелт” е частно здравно заведение за специализирана доболнична помощ.Центърът е създаден през 2013 година с три специалности Урология ,Хирургия и Ортопедия и Травматология.

Управител на здравното заведение е Д-р Васил Павлов с призната специалност по Урология и Магистратура по Здравен мениджмънт.

В здравното заведение се извършват прегледи и консултации, както и дейности по превенция и профилактика на социално значими заболявания.

Извършват се и различни видове високо специализирани изследвания от компетенцията на отделните специалности.

В центъра се извършват амбулаторни минимално инвазивни интервенции по медицински стандарти- Урология, Хирургия и Ортопедия.

Здравното заведение има сключен договор с НЗОК.

Специалисти:

Уролог – Д-р Васил  Павлов

Хирург  –   Д-р Иван  Петлешков

Ортопед   –   Д-р Веселин  Христов

 

    В сградата на Медицински център „Урохелт“ се намира манипулационна на лаборатория „Рамус“.

Манипулационната работи всеки делничен ден  от 8.00 ч. до 12.00 ч.