МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "УРОХЕЛТ" - ГР. ПАЗАРДЖИК

д-р  Васил Павлов,  уролог

Лазерно разбиване на камъни

Лазерни операции на простатата

д-р Васил Петров - уролог, гр. Пазарджик

д-р  Линчев,  хирург

Лечение на варици и консервативно лечение

на варикозни декубитални рани

Доктор Иван Петлешков

д-р  Иван Петлешков,  коремен хирург

интервенции и безкръвно лечение на хемороиди

Безкръвни лапароскопски операции

 

Д-р Васил Павлов  и Д-р Иван Петлешков няма да работят от 03.07.2020 г. до 10.07.,2020 г. вкл. 

Манипулационната на лаборатория „Рамус “ няма да работи от 03.07.2020 г. до 10.07.2020 г. вкл.


0888 / 627 612  ; 0882 252 300

034  / 918  957