МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "УРОХЕЛТ" - ГР. ПАЗАРДЖИК

д-р  Васил Павлов,  уролог

Лазерно разбиване на камъни

Лазерни операции на простатата

д-р Васил Петров - уролог, гр. Пазарджик

д-р  Линчев,  хирург

Лечение на варици и консервативно лечение

на варикозни декубитални рани

Доктор Иван Петлешков

д-р  Иван Петлешков,  коремен хирург

интервенции и безкръвно лечение на хемороиди

Безкръвни лапароскопски операции

 

д-р Васил Петров - уролог, гр. Пазарджик

д-р Васил Павлов 

Д-р Павлов работи съвременна урология, като рутинно извършва оперативни интервенции върху простатна жлеза,мъжка полова система, пикочен мехур, уретери и бъбреци.

Има богат опит в областта на ендоскопската – миниинвазивна  урология. Извършва големи по обем отворени и лапароскопски оперативни интервенции при онкологични заболявания.

Приориотет в работата му е лазерната урологична хирургия при Доброкачествена простатана хиперплазия /ДПХ/, както и лазерно лечение на конкременти в пикочните пътища.

==================================================

Д-р Васил Павлов

Завършва медицина през 1995 година.До 1998 година работи в ЦСМП гр Пазарджик.През 1998 година започва работа в Урологично отделение на ОРБ Пазарджик с началник Д- Петър Сбирков,където работи до 2009 година. През есента на 2009 година заедно с Д-р Иван Вълканов разкриват Урологично отделение на УМБАЛ “Каспела“ в гр Пловдив, където работи и в момента   . От 2015-2020 г.   е Завеждащ   клиника по Урология   в УМБАЛ“ Пловдив“,

Провежда специализация /от2000 до 2005 г/ по Урология в базите на Урологична клиника на ВМИ Пловдив, Урологично отделение на Окръжна болница- Пловдив и Урологична клиника на “Александровска” болница гр София

Д-р Павлов е член на Европейската асоциация по Урология,Българското Урологично дружество. Взема участие в повечето родни и международни урологични събития/конгреси.

Притежава множество сертификати в областта на урологичната хирургия.