МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "УРОХЕЛТ" - ГР. ПАЗАРДЖИК

Д-Р АНГЕЛ НАЙДЕНОВ –  ПЕДИАТЪР  0894 35 64 10